Topics
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Resultat- og effektmåling - Brush up

Activity no: 4004-21-00-00
18-05-2022 at 08:00 - 15:00
Horsens Rådhus - Mødelokale 4
Rådhustorvet 4
Person responsible: Nick Bøilerehauge Nielsen
nni@horsens.dk
Contact: Trine Søndermølle
trso@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 09-05-2022 at 08:00
There are 20 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Forudsætning
Kun efter aftale med egen leder.

Det forudsættes at du har adgang til Vitae og har pc med.


Målgruppe
Medarbejdere i HPS der uanset anciennitet, har brug for et brush-up kursus på redskaberne i Resultat- og effekmåling.

Mål
At give medarbejdere en mulighed for at genopfriske viden om resultat-og effektmåling, gøre dem skarpere på scoren og give sparring.

Indhold
På kursusdagen gennemgås ganske kort de grundlæggende redskaber i Resultat og Effektmåling, deling og koordination samt ledelsesinformation.
På kurset vil der være tid til at arbejde med egne udredninger eller resultatmål med kollegaer og undervisere.

Varighed
08:00-15:30

Bemærkninger
forplejning:
morgenkaffe/te og rundstykke med smør, frokostbuffet i gæstekantinen og eftermiddagkaffe/te med kage