Topics
Get URL

Job Shadowing

Activity no: 5800-20-00-04
Afhænger af deltagere
Person responsible: Hanne Frøslev
haf@horsens.dk
Contact: Tim Nelson
tine@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 19-06-2020 at 23:59
There are 20 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Dato og tid aftales individuelt
Tilmeldingfrist: 19-06-2020

Målgruppe

Lærere i Horsens Kommune fra 7. – 9. klasse.

Beskrivelse
Hvis du tilmelder dig Job Shadowing, vil du blive kontaktet af en UJ Tovholder med henblik på match med den ønskede ungdomsuddannelse.
Infomøde (1 time):
• Fælles oplæg om koncept for Job Shadowing
• Indgåelse af aftaler mellem lærere fra grundskolen og undervisere i ungdomsuddannel-serne (planlægning af besøg og forløb)
Job Shadowing (1 dag på ungdomsuddannelsen og 1 dag i grundskolen):
• Kort rundvisning på ungdomsuddannelsen/grundskolen
• Observation af undervisningen
• Drøftelse af undervisningen
• Frokost
• Observation af undervisningen
• Evaluering af dagen
• Aftale om fokuspunkter til næste besøg