Topics
Get URL

Læs og skriv - Den gode læse- og skriveundervisning i indskolingen - 3 dage 2022/2023

Activity no: 6015-22-00-04
Læs og skriv - Dag 1
07-03-2023 at 12:30 - 16:30
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter - Kursuslokale 1
Hattingvej 49


Læs og skriv - Dag 2
18-04-2023 at 12:30 - 16:30
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter - Kursuslokale 1


Læs og skriv - Dag 3
07-06-2023 at 12:30 - 16:30
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter - Kursuslokale 1

Person responsible: Sanne Scheter
suss@horsens.dk
Contact: Christina Tagmose
buct@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 21-02-2023 at 12:30
There are 6 free seats Enroll

Kursusbeskrivelse

Målgruppe
Dansklærere i indskolingen

Læs og skriv - den gode læse- og skriveundervisning i indskolingen
Udvikling af elevernes læse- og skrivefærdigheder er et helt centralt element i den tidlige danskundervisning. En forudsætning for at være en dygtig dansklærer i indskolingen er derfor, at man har en solid viden om læsning og skrivning. En viden som man kan bruge til at planlægge undervisningen med afsæt i elevernes forudsætninger og løbende følge den enkelte elevs udvikling; er der progression i læse- og skrivefærdighederne, eller oplever eleven vanskeligheder – og hvad gør man så?

”Læs og skriv” er ikke danskkursus, men sætter fokus på den viden, vi har fra forskning og praksis omkring den gode læse- og skriveundervisning – hvordan kan den se ud? En undervisning som er systematisk og differentieret, og hvor der er fokus på udvikling af gode strategier for både afkodning og forståelse i balance mellem læse- og skriveaktiviteter.

Kurset er sammensat, så der veksles mellem oplæg, individuelle overvejelser og fælles drøftelser, og du vil blive præsenteret for konkrete metoder og aktiviteter til undervisningsbrug.

I perioden imellem kursusgangene vil der være en forventning om, at du afprøver og eksperimenterer med, hvad du er blevet præsenteret for på kurset.

Dine og de øvrige kursisters erfaringer fra praksis vil løbende blive sat i spil undervejs i kurset.

På kurset vil vi bl.a. arbejde med følgende:

• Hvad siger faghæftet om læsning og fremstilling?
• Hvilke delelementer indgår i læsning og skrivning?
• Hvordan ser progressionen ud i den sunde læse- og skriveudvikling?
• Hvordan kan undervisningen i læsning og skrivning organiseres?
• Hvordan kan man differentiere undervisningen, så alle elever får passende udfordringer og oplever mestring?
• Hvordan kan læse- og skriveudviklingen evalueres, både kvalitativt og kvantitativt?
• Hvordan identificerer man læse- og skrivevanskeligheder hos eleverne, og hvad kan man sætte i værk for at afhjælpe elevernes vanskeligheder?

Forplejning
Eftermiddag - Kaffe, te, vand, kage og frugt