Topics
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Kursus i Decentral Ansættelse og Personalemappen

Activity no: 3503-22-00-01
20-09-2022 at 08:30 - 14:00
Horsens Rådhus - lokale U1
Rådhustorvet 4
Person responsible: Trine Andersen
tka@horsens.dk
Contact: Løn Afdelingen
lonkurser@horsens.dk
Instructor: Louise Dalgaard, Rikke Mølgaard

Enrollment

Enrollment deadline: 13-09-2022 at 23:59
There are 6 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Forudsætning
Inden kurset bedes du sikre dig, at du har adgang til Rollebaseret Indgang og at du kan huske dine log in oplysninger.
Hvis du ikke er ansat som leder, skal du sikre dig, at opgaven omkring ansættelser, ændringer og fratrædelser hører til under dit arbejdsområde. Det er kun din leder der kan oplyse dig om dette.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig der skal kunne lave ansættelser, arbejdstidsændringer, lønændringer, fratrædelser, forlængelser m.v. i lønsystemet (Rollebaseret Indgang). Du er enten ansat som leder eller som administrativ medarbejder, hvor lederen har udpeget dig til at løse opgaven omkring Decentral Ansættelse.

Mål
Målet er, at give dig den fornødne viden og færdigheder til at kunne varetage opgaverne omkring ansættelser, ændringer og fratrædelser. Samtidig får du en grundig introduktion til det at arbejde med personalemappen, som du skal bruge i mange andre sammenhænge.

Indhold
På kurset vil vi veksle mellem oplæg ved underviseren og hands on øvelser. Du vil få en grundig introduktion til, hvordan du løser følgende opgaver:

- Ansættelser
- Arbejdstidsændringer
- Lønændringer
- Fordeling af den faste løn på flere kontonumre
- Forlængelser
- Fastansættelser
- Fratrædelser

Ud over ovenstående emner, bliver du introduceret til personalemappen, hvori du skal gemme forskellige dokumenter i forbindelse med ovenstående opgaver.

Der vil være fuld forplejning på dagen bestående af morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Vær gerne opmærksom på, om du har nye kollegaer dette kursus kunne være relevant for.