Topics
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Kursus i Indberetning i Rollebaseret Indgang

Activity no: 3505-22-00-00
27-09-2022 at 08:30 - 12:30
Horsens Rådhus - lokale U1
Rådhustorvet 4
Person responsible: Trine Andersen
tka@horsens.dk
Contact: Løn Afdelingen
lonkurser@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 21-09-2022 at 23:59
There are 8 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Forudsætning
Inden kurset bedes du sikre dig, at du har adgang til Rollebaseret Indgang og at du kan huske dine log in oplysninger.
Hvis din afdeling/institution anvender forsystemer som fx Vagtplan, Educa, Ressourcestyringssystemet m.v., bedes du undersøge ved din leder eller kollegaer om dette kursus er relevant for dig.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig der skal kunne indberette bl.a. ferie, sygdom, barsel, kørsel, ekstratimer m.v. på flere medarbejdere via Rollebaseret Indgang.
Hvis din afdeling/institution benytter forsystemer til lønsystemet (fx Vagtplan), vil ovenstående indberetninger formentlig skulle indberettes der, og så er dette kursus ikke relevant for dig.

Mål
Målet er, at give dig en grundig introduktion til de forskellige typer fravær der skal indberettes og hvordan de forskellige fraværstyper skal håndteres i Rollebaseret Indgang. Vi kommer også ind på indberetning af engangsydelser som fx kørsel, ekstratimer og timer til timelønnet personale og viser hvordan disse ydelser skal indberettes, rettes og slettes i henhold til nogle foruddefinerede skabeloner.

Indhold
På kurset vil vi veksle mellem oplæg ved underviseren og hands on øvelser. Du vil få en grundig introduktion til, hvordan du løser følgende opgaver:

- Regler omkring ferie og fravær (herunder sygdom, barsel m.v.)
- Indberetning af ferie og fravær
- Oprette og ændre mødetidsplaner
- Indberetning af kørsel, ekstratimer m.v. til månedslønnede
- Indberetning af timer og tillæg til timelønnede
- Indlån af medarbejdere fra afløserpuljer

Vi serverer morgenmad på kurset.

Vær gerne opmærksom på, om du har nye kollegaer dette kursus kunne være relevant for.