Topics
Get URL

Samarbejde med ungdomsuddannelserne

Activity no: 5800-21-00-15
Dato og sted aftales klyngevis
Person responsible: Hanne Frøslev
haf@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 13-08-2021 at 23:59
There are 75 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Målgruppe
Lærere i udskolingen

Beskrivelse
Skolerne kan klyngevis få besøg af ungdomsuddannelserne, som går i dialog om flg. emner - efter aftale med repræsentanter fra den enkelte klynge:

  • Hvilke nyheder er der på uddannelsesinstitutionens område
  • Hvilke specifikke krav stiller den enkelte uddannelse til sine elever
  • Hvilke fagfaglige samarbejdsforløb kan ungdomsuddannelserne tilbyde de enkelte fag (UJ-relaterede samarbejdsforløb)
  • Hvordan laver vi det gode samarbejde?