Topics
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

MED-konference - Det er det MED-samarbejde….

Activity no: 3110-22-00-00
22-09-2022 at 11:30 - 17:00
Forum Horsens, Insero Atrium
Langmarksvej 53
Person responsible: Trine Andersen
tka@horsens.dk
Contact: HR Afdelingen
hr-afdelingen@horsens.dk

Enrollment

Rated number: 600
Enrollment deadline: 12-09-2022 at 23:59
There are 220 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Det er det MED-samarbejde….

Målgruppe:

Du kan tilmelde dig konferencen, hvis du sidder i MED-udvalget som leder-, medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentant.

Formål med konferencen:

Formålet med konferencen er at give inspiration og input til samarbejdet i både MED-udvalget og på arbejdspladsen generelt.

Oplæggene på konferencen italesætter på forskellig vis emner om samarbejde, tillid og tryghed, som alle er elementer i arbejdet med at skabe trivsel på arbejdspladsen.

Indhold:

På konferencen vil der være i alt 5 oplæg, hvoraf det indledende og afsluttende oplæg er fælles.

Herudover skal du og dit MED-udvalg beslutte sig for hvilket af de 3 øvrige oplæg, I skal deltage i samlet eller opdelt.

Det drejer sig om følgende 3 oplæg:

· Opgaven i fokus – individ kontra fællesskab, erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen, Humanhouse

· SPARK, konsulent Marlene Skytte Schoop, KL og Forhandlingsfællesskabet

· Samarbejde – ”Fra ord til handling”, Personaleudvikler og foredragsholder Steen Broen Møller

Formand og næstformand har modtaget program og info om de enkelte oplæg.

Pris:

Det er gratis at deltage i konference, men din tilmelding er bindende.