Topics
Get URL

Uddannelsesparathed/UPV

Activity no: 5800-20-00-00
På en af skolerne i klyngen
Person responsible: Hanne Frøslev
haf@horsens.dk
Contact: Tim Nelson
tine@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 14-08-2020 at 23:59
There are 50 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Dato og tid aftales klyngevis

Tilmeldingsfrist:
14-08-2020

Målgruppe
Primært målrettet lærere og afdelingsledere i udskolingen, men lærere på mellemtrinnet er velkommen til at få sparring på, hvordan man kan arbejde med uddannelsesparathed for de yngre elever.

Beskrivelse
Det endelige program udarbejdes i samarbejde mellem den enkelte klynge og Ungdomscenter Horsens. Det kunne eks. være:
• Uddannelsesparathedsvurderingen – proces og brug af MinUddannelse
• Sparring omkring samarbejdet med UC Horsens ift uddannelsesparathed og UPV møderækker
• Skriftlighed i arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen
• Sparring på procedurer omkring tilbagemelding til elever og forældre på parathedsvurderingen
• Sparring på/udvikling af indsatser og handlemuligheder der fremmer elevens uddannelsesparathed
• Studievalgsportfolio & karrierelæring i en UPV kontekst
• Rollefordeling UC Horsens/UJ-koordinatorer/lærer/leder

Se mere her