Topics
Get URL

Klog på Sprog - Sprogforståelse i indskolingen - 3 dage 2022/2023

Activity no: 6020-22-00-07
Klog på sprog - dag 1
07-02-2023 at 12:30 - 16:30
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter - Kursuslokale 1 + 2
Hattingvej 49


Klog på sprog - dag 2
28-03-2023 at 12:30 - 16:30
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter - Kursuslokale 1 + 2


Klog på sprog - dag 3
23-05-2023 at 12:30 - 16:30
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter - Kursuslokale 1 + 2

Person responsible: Camila Garibaldi
clg@horsens.dk
Contact: Christina Tagmose
buct@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 24-01-2023 at 12:30
There are 23 free seats Enroll

Kursusbeskrivelse

Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskolingen

Klog på Sprog - Sprogforståelse i indskolingen - 3 dage
Sprog er nøglen til læring i skolen og senere i livet. Kendskab til ord og deres betydning har afgørende betydning for elevernes læseforståelse og skrivning, og udvikling af elevernes sprogforståelse har derfor sin naturlige plads i undervisningen.

Desværre har en relativt stor del af vores elever så begrænset sprogforståelse, at det har negativ betydning for deres udbytte af undervisningen. Disse elever har i særlig grad behov for at møde en differentieret almenundervisning, hvor der er fokus på udvikling af sprogforståelse både gennem legende, mundtlige aktiviteter og gennem direkte undervisning i ords betydning. En mindre gruppe elever vil desuden have behov for en særlig tilrettelagt undervisning.

På dette kursus sætter vi særligt spot på undervisningen i sprogforståelse i indskolingen - med et ekstra blik for eleverne i sprogforståelsesvanskeligheder, herunder tosprogede elever. Du vil blive præsenteret for konkrete eksempler på aktiviteter og –materialer som kan anvendes i almenundervisningen eller som særlig tilrettelagt undervisning, evt. på små hold.

Imellem hver undervisningsgang vil det blive forventet, at du afprøver udvalgte elementer fra kurset i din egen undervisning, og du får løbende mulighed for at videndele og videreudvikle med dine kolleger på kurset. Derudover vil der være mulighed for at indgå i co-learning-forløb i egen klasse i samarbejde med underviserne.

På kurset vil vi undersøge følgende:
• Hvilke delfærdigheder indgår i læsning?
• Hvordan underviser man i sprogforståelse – hvad virker?
• Hvilke konkrete metoder og materialer er relevante at arbejde med?
• Hvordan kan undervisning i afkodning og sprogforståelse sammentænkes?
• Hvordan differentierer man undervisningen i sprogforståelse for elever med sprogforståelsesvanskeligheder og for tosprogede elever?
• Hvordan evaluerer man elevernes sprogforståelse?
• Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem indsatsen i dagtilbud og skole?

Forplejning
Kaffe, te, vand, frugt og kage