Topics
Get URL

Samarbejde med ungdomsuddannelserne

Activity no: 5800-20-00-09
På en af skolerne i klyngen
Person responsible: Hanne Frøslev
haf@horsens.dk
Contact: Tim Nelson
tine@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 14-08-2020 at 23:59
There are 75 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Dato og tid aftales klyngevis

Tilmeldingsfrist:
14-08-2020

Målgruppe
Lærere i udskolingen.

Beskrivelse
Skolerne kan klyngevis få besøg af ungdomsuddannelserne, som går i dialog om flg. emner - efter aftale med repræsentanter fra den enkelte klynge:
- Hvilke nyheder er der på uddannelsesinstitutionens område
- Hvilke specifikke krav stiller den enkelte uddannelse til sine elever
- Hvilke fagfaglige samarbejdsforløb kan ungdomsuddannelserne tilbyde de enkelte fag (UJ-relaterede samarbejdsforløb)
- Hvordan laver vi det gode samarbejde?

Se mere her