• Pisortatut Ilisimatusarfik | Ledelsesakademiet
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Aqutsisoq - Kalaallisut

Activity no: 2501-20-00-01
Modul 1
11-02-2020 at 08:30 - 14-02-2020 at 16:00

Modul 2
17-03-2020 at 08:30 - 20-03-2020 at 16:00
Ledelsesakademiet - Lokale 4
Kujallerpaat 9-11
3900 - Nuuk (Godthåb)

Modul 3
21-04-2020 at 08:30 - 24-04-2020 at 16:00
Ledelsesakademiet - Lokale 4

Modul 4
26-05-2020 at 08:30 - 28-05-2020 at 16:00
Ledelsesakademiet - Lokale 4
Instructor: Arnannguaq Holm Olsen, Katrine Andersen

Enrollment

Enrollment deadline: 28-01-2020 at 23:59
There are 0 free seats Enrollment deadline has been exceeded
Kursusgebyr 24,995.00 DKK Excl. of vat
Kurset er tilknyttet AMA midler der er inkl. rejse- og ophold


Kursusbeskrivelse

 
 
Hvad er Aqutsisoq – Grundlæggende lederuddannelse?
Grundlæggende Lederuddannelse er et lederudviklingsforløb på ca. et halvt år.
Der veksles mellem fire undervisningmoduler og normalt arbejde med hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og hverdagens praktiske arbejde. 


Målgruppe
Aqutsisoq er for ledere og lederaspiranter, der har behov for de grundlæggende forudsætninger og kundskaber i ledelse.

Er du f.eks. nyudnævnt afdelingsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en industriel virksomhed, servicevirksomhed, i det offentlige eller i en butik, så Grundlæggende Lederuddannelse er et godt tilbud til dig!

Deltagelse i uddannelsen forudsætter ikke særlig uddannelsesmæssig baggrund.

Formål
Det overordnede formål med Grundlæggende Lederuddannelse er at lære hvad god ledelse er, og at træne i at blive god til det.

Bliv mere bevidst om ledelse
Hvad er god ledelse og hvordan bliver jeg en god leder?
Hvad er "rigtig" lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer?
Hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering?
Personlig planlægning - få styr på egen tid
Lær de grundlæggende ledelsesværktøjer
Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge netværk.

Indhold
Modul 1: Ledelse og personlig udvikling

-Kompetenceafklaring
-Fremtidens vilkår for ledelse - mellemlederens spændingsfelt
-Personlig og faglig udvikling
-Hvad er god ledelse?
-Lederstil og ledelsesmetoder
-Delegering af opgaver
-Personlig planlægning og prioritering af egen tid

Modul 2: Kommunikation og ledelse

-Forskellige kommunikations- og samarbejdsværktøjer i praksis
-Betydningen af egen adfærd i samarbejds- og kommunikationssituationer
-Anvendelse af verbal og nonverbal kommunikation i samarbejds- og konfliktsituationer
-Vurdering af kommunikationsprocessen og det at få vendt en dårlig kommunikation
-Metoder til at opnå et optimalt resultat i forskellige arbejdssituationer. 
 
Modul 3: Ledelse og medarbejderudvikling

-Samspillet mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem 
-Løsninger på ledelses - og samarbejdsproblemer hvor trivsel og motivation hos medarbejderne bevares 
-Påvirkning af medarbejdernes motivation og adfærd 
-Motivationsfaktorer 
-Løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer, der fører til størst mulig trivsel og motivation hos medarbejderne 
-Hvordan de psykologiske og sociale elementer påvirker den enkelte i medarbejdergruppen 
-Medarbejdernes arbejdsbetingelser og det sociale arbejdsmiljø 
-Samarbejde og direkte konfliktløsning
-Konflikter i virksomheden, i medarbejdergruppen og for medarbejderen
 
Modul 4: Forandringsledelse

Dette afsluttende modul samler op på de første fire moduler med henblik på at forankre det indlærte og sætte det i perspektiv.
-Opsamling på den afsluttende opgave/projektopgave 
-Sikring af at formål og mål med forløbet er nået 
-Personlig handlingsplan og fremtidsbillede 
-Evaluering
 
Undervisningssprog
Grønlandsk

Studievejledning
Mellem uddannelsessamlingerne ydes deltagerne studievejledning og hjælp til deres opgaveløsning. Det sker ved møder, telefonkontakt eller anden elektronisk platform alt efter den enkelte deltagers muligheder og behov.

Lokaler og faciliteter på Pisortatut Ilisimatusarfik stilles ligeledes til deltagernes rådighed i forbindelse med uddannelsen.

Dato
Modul 1: 11-12-13-14. Februar 2020
Modul 2: 17-18-19-20. Marts 2020
Modul 3: 21-22-23-24. April 2020
Modul 4: 26,27-28  Maj 2020 

Varighed
3 moduler à 32 lektioner og 1 modul 24 lektioner = 120 lektioner i alt.

Undervisere
Arnanguaq Holm Olsen & Katrine Andersen