• Pisortatut Ilisimatusarfik | Ledelsesakademiet
Get URL

AU - Globaløkonomi

Activity no: 2023-19-00-00
26-08-2020 at 16:30 - 09-12-2020 at 20:00
Ledelsesakademiet - Lokale 1
Kujallerpaat 9-11
3900 - Nuuk (Godthåb)
Instructor: Anders Læsøe

Enrollment

Enrollment deadline: 14-08-2020 at 23:59
There are 8 free seats Apply
Kursusgebyr 7,995.00 DKK Excl. of vat
Undervisnings bog er inkluderet i prisen.


Kursusbeskrivelse

Global Økonomi
Omfang:10 ECTS-point
Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve. Intern Censur
Formål:
At den studerende opnår en forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge for en
åben økonomi i en globaliseret verden.
Læringsmål for Global Økonomi
Viden og forståelse
Den studerende skal opnå udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og
central anvendt teori og metode i forhold til:
 • Samfundsøkonomi
 • Mikro- og makroøkonomiske forhold såvel nationalt som globalt
 • Centrale teoriers anvendelse på konkrete samfundsøkonomiske problemstillinger
 • Problemstillinger, som en åben økonomi lever under i en globaliseret verden
 • Forhold, der er af betydning for den langsigtede vækst i en samfundsøkonomi
Færdigheder
Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og regnskaber til at:
 • Redegøre for den globale økonomis grundlæggende begreber
 • Analysere mikro- og makroøkonomiske problemstillinger
 • Analysere prisdannelsen under forskellige markedsformer
 • Vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser af indgreb i prisdannelsen samt velfærdsmæssige konsekvenser af eksternaliteter
 • Redegøre for konjunkturudviklingen ved hjælp af økonomiske indikatorer, såvel nationalt som internationalt
 • Gennem en beskrivelse af samfundsøkonomiske mål kunne pege på konkrete samfundsøkonomiske problemer
 • Redegøre for og analysere virkningen på samfundsøkonomien af forskellige økonomiske og politiske indgreb
 • Redegøre for og analysere virkningen på samfundsøkonomien af
  udefrakommende faktorer
 • Vurdere hensigtsmæssigheden af konkrete økonomiske og politiske indgreb
 • Vurdere begrænsningerne i den økonomiske politik for en åben økonomi
 • Redegøre for og vurdere udviklingen i penge- og valutamarkedet
  under frie kapitalbevægelser
 • Anvende forskellige økonomiske modeller i forbindelse med
  mikro- og makroøkonomiske analyser
 • Vurdere betydningen af strukturpolitiske indgreb
 • Vurdere betydningen af udviklingen i konkurrenceevnen for et lands økonomi
 • Vurdere betydningen af udviklingen i produktionsfaktorerne som grundlag for
  den langsigtede vækst i en samfundsøkonomi
Kompetencer
 • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde, der involverer global
  økonomi
 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder
  og kompetencer i relation til global økonomi
Indhold
 • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler
 • Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder
  virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes
  efterspørgselsbeslutninger
 • Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet
 • Indgreb i prisdannelsen bl.a. i forbindelse med forekomsten af eksterne virkninger
 • Arbejdsmarkedet og løndannelsen
 • Handelsteori og handelspolitiske indgreb
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer
 • Penge- og valutamarkedet
 • Økonomisk politik i en åben økonomi
 • Strukturpolitik
 • Konkurrenceevne
 • Inflation
 • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst

Ansøgning

Du kan ansøge allerede idag, dette gør du ved at trykke på "ansøg" knappen i øverste del af denne beskrivelse. Til din ansøgning skal du vedhæfte din eksamenspapirer og en kort cv.

Varighed
En gang om ugen fra 16:30-20:00 (onsdage) med start den. 26. aug. 2020 og slut 9. dec 2020.

Der vil være afsluttende skriftlig eksamen.
eksamen i januar 2021

Der vil blive udleveret bøger til ejerskab som skal bruges til undervisning.
Adgangskrav
For at få adgang til betinget optagelse på Akademiuddannelserne eller enkelte moduler herfra kræves det, at den uddannelsessøgende har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau svarende minimum til en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, kan optage uddannelsessøgende, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. I denne forbindelse kan skolen gennemføre tests, individuelle samtaler og anden form for vurdering
Spørgsmål?
Kontakt endelig Ledelseskademiet på kursus@ninuuk.gl eller tlf. 382590