• Pisortatut Ilisimatusarfik | Ledelsesakademiet
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Personalejura i øjenhøjde

Activity no: 2019-19-00-00
09-12-2019 at 08:30 - 13-12-2019 at 16:00
Ledelsesakademiet - Lokale 4
Kujallerpaat 9-11
3900 - Nuuk (Godthåb)
Instructor: Maria Louise Mikkelsen

Enrollment

Enrollment deadline: 18-11-2019 at 23:59
There are 16 free seats Enrollment deadline has been exceeded
Kursusgebyr 12,495.00 DKK Excl. of vat

Kursusbeskrivelse

– til dig der arbejder inden for HR

I personalesager bliver der truffet mange afgørelser. Men hvornår er der tale om en afgørelse? Og hvilke regler gælder, når man træffer en afgørelse? Kurset her indeholder en grundig gennemgang af der regler, der gælder, når man som HR-medarbejder skal sagsbehandle personalesager.

Målgruppe:
Alle der til dagligt arbejder med personalesager.

Deltagerforudsætninger:
Kursets materialer er på dansk.

Mål:
Målet med kurset er, at kursisten selvstændigt kan sagsbehandle en personalesag fra start til slut i overensstemmelse med reglerne på området.

Indhold:

Kurset gennemgår de regler, der gælder, når en offentlig myndighed ønsker at afskedige en medarbejder. Reglerne for mindre indgribende sanktioner såsom advarsler og påtaler vil ligeledes blive gennemgået.

Kurset omfatter i hovedtræk følgende emner:

 • Forskellen for disciplinær og diskretionær afskedigelse.
 • Afskedigelsessagens faser
  • Sagens opstart/indledning
  • Sagens behandling
  • Afgørelsen
 • Fratrædelsesaftaler
 • Advarsler og påtaler – hvordan og hvornår?
 • Sygdom hos medarbejderen
 • Særligt om decorum-kravet
 • Særligt om ytringsfrihed og tavshedspligt.
 • Journalisering og sagsstyring

Kurset veksler mellem oplæg fra kursusholder, selvstændig opgaveløsning og gruppearbejde.

Der vil i forbindelse med kurset blive udleveret undervisningsmaterialer. Disse undervisningsmaterialer kan kursisten beholde efter kurset.

Underviseren:

Kurset afholdes af advokat Maria Louise Mikkelsen. Maria Louise har fra 2010 til 2015 arbejdet som personalefuldmægtig ved Ombudsmanden for Inatsisartut, og arbejder i dag som advokat. Maria har siden 2010 afholdt kurser inden for forskellige juridiske områder, og har derudover undervist på JUSA-uddannelsen og på Ilisimatusarfik.

Sprog: Dansk.

Varighed: 5 dage.