• Pisortatut Ilisimatusarfik | Ledelsesakademiet
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

AU -Erhvervsøkonomi

Activity no: 2120-20-27-01
24-08-2020 at 16:30 - 07-12-2020 at 20:00
Ledelsesakademiet - Lokale 1
Kujallerpaat 9-11
3900 - Nuuk (Godthåb)
Instructor: Anders Læsøe

Enrollment

Enrollment deadline: 14-08-2020 at 23:59
There are 16 free seats Enrollment deadline has been exceeded
Kursusgebyr 7,995.00 DKK Excl. of vat
Inklusiv bøger


Kursusbeskrivelse

Akademi Uddannelse i Erhvervsøkonomi
Omfang: 10 ECTS-point
Eksamensform: 5 timers skriftlig eksamen

Formål:
at den studerende opnår en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Den studerende opnår endvidere indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder.

På uddannelsen kommer i blandt andet ind på følgende:
• Virksomhedsens afsætnings- og omkostningsforhold
• Aktivitetsoptimering
• Totalbudgettering
• Investering og finansiering
• Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis

Den studerende skal opnå udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til:
• Baggrunden for virksomhedens efterspørgselsforhold
• Afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats
• Markeds- og konkurrenceformer, herunder prisdifferentiering
• Centrale omkostningstypers karakteristika
• Optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet
• Totalbudgettets bestanddele og sammenhængen mellem disse
• Beregning og vurdering af forskellige investeringers rentabilitet
• Beregning og vurdering af forskellige finansieringsforslag

Færdigheder og kompetencer

Færdigheder
• Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at:
• Udarbejde afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet og markedsforhold
• Udarbejde resultat-, balance- og likviditetsbudget samt vurdering af disse
• Udarbejde investeringskalkuler inkl. følsomhedsbetragtninger
• Udarbejde forslag til valg af finansiering
• Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for central
• erhvervsøkonomi

Kompetencer
Den studerende:
• Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk erhvervsøkonomi
• Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi

Varighed
En gang om ugen fra 16:30-20:00 (mandage) med start den. 24 aug. 2020 og slut 7. dec. 2020.

Der vil være afsluttende skriftlig eksamen.
eksamen i januar 2021.

Der vil blive udleveret bøger til ejerskab som skal bruges til undervisning.
Adgangskrav
For at få adgang til betinget optagelse på Akademiuddannelserne eller enkelte moduler herfra kræves det, at den uddannelsessøgende har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på niveau svarende minimum til en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, kan optage uddannelsessøgende, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. I denne forbindelse kan skolen gennemføre tests, individuelle samtaler og anden form for vurdering
Spørgsmål?
Kontakt endelig Ledelseskademiet på kursus@ninuuk.gl eller tlf. 382590