• Pisortatut Ilisimatusarfik | Ledelsesakademiet
Get URL

Diplomuddannelse - Organisation, udvikling og samskabelse

Activity no: 2211-23-00-00
15-04-2024 at 08:00 - 19-04-2024 at 16:00
Ledelsesakademiet - Lokale 4
Kujallerpaat 9-11
3900 - Nuuk (Godthåb)

Apply

Enrollment deadline: 15-03-2024 at 23:59
There are 20 free seats Apply
Kursusgebyr 25,000.00 DKK Excl. of vat
Eksl. Bøger, Rejse op Ophold

Kursusbeskrivelse

10 ECTS-point

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
 • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden.
 • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling, samt metoder til proces- og
  opgaveledelse.
 • Teorier om økonomi- og ressourcestyring
Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:
 • Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer,
 • strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge
  relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige
  udfordringer og handlemuligheder.
 • Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og
  udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data.
 • Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og
  strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
 • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og
  oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse
  med organisationens interessenter.
 • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige
  handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.
 • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede
  organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring
Niveau
Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i ledelse.

Modulet hører under Diplom i ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe
Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Adgangskrav/Optagelse
Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler er betinget af, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb. Ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om videre-gående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr. 1038 af 30/08/2017, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Uddannelsen foregår på dansk.

Tilmeldingen foregår pr. modul