Ny i bestyrelsen i AlmenBolig+

Dette kursus bliver løbendes afholdt som webinar og datoen for afholdelse og tilmelding vil blive slået op på siden her:

Kurset er et grundkursus for dig der er nyt bestyrelsesmedlem i en AlmenBolig+ afdeling.

Formål
Formålet er at klæde dig på til arbejdet i afdelingsbestyrelsen og gennemgå snitflader, opgaver, ansvar og roller. Vi kommer også omkring hvad den almene sektor er, og hvordan KAB og den enkelte boligorganisation samt boligafdeling er sammensat.

Målgruppe
Kurset er primært for nye bestyrelsesmedlemmer, men erfarne bestyrelsesmedlemmer der kunne tænke sig at vide noget mere om det - er også meget velkomne.

Læringsmål – når kurset er afsluttet, har du:
• Fået viden om AlmenBolig+ afdelingsbestyrelsens roller, ansvar og pligter på forskellige niveauer også i forhold til beboerne og afdelingsmødet
• Fået gennemgået snitfladerne mellem afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen, ejendomskontoret og KAB
• Fået viden om den almene sektors baggrund og opbygning
• Fået viden om administrationsorganisationen KAB og relationen til boligorganisationer og afdelinger

Indhold og emner
• Om AlmenBolig+ konceptet og afdelingerne i KAB-fællesskabet
• Opgaver i en AB+ afdelingsbestyrelse, herunder roller og ansvar
• Samarbejdet med drifts- og kundekonsulenten
• Driftsopgaver i afdelingen og organisering i grupper

• Beboerengagement og inspiration
• Økonomi i afdelingen
• Digital bestyrelsesmappe
• IT-systemer

• Netværk, ERFA-dage og videndeling


Underviser
Julie Skoven og Henriette Rahbæk, KAB


Praktisk
Kurset afvikles online over teams


There are no activities.