Om kurser og uddannelse


Kære bestyrelsesmedlem

Som beboervalgt har du mulighed for at hente inspiration til bestyrelsesarbejdet og lære nyt. Du vil her på siden finde tilbud om kurser, uddannelse, kompetenceudvikling og netværk.

Regler for deltagelse og betaling
Inden du tilmelder dig, skal du være opmærksom på, at din boligorganisation kan have særlige regler for tilmelding til kurser, seminarer, studieture m.m. Derfor bør du orientere dig hos din afdelingsbestyrelse/organisationsbestyrelse om jeres lokale regler, inden du tilmelder dig.

Der er ligeledes forskel på, om det er dit boligselskab eller din afdeling der betaler for din deltage - dog gælder det for alle, at deltagergebyret bliver trukket automatisk og der bliver derfor ikke fremsendt en faktura.

Afbud
Hvis du ønsker at melde afbud, skal du være opmærksom på, at du har 1 uges afmeldingsfrist på et arrangement uden overnatning og 5 uger på et arrangement med overnatning. Disse regler gælder med mindre det er beskrevet anderledes i kursusbeskrivelsen.


Vi håber, du bliver glad for vores kursus side. Ris og ros, kan du sende til kurser-beboervalgte@kab-bolig.dk

Venlig hilsen Kursusteamet