Forstå økonomien - budget og regnskab

Er du medlem af en afdelingsbestyrelse og vil gerne have en bedre forståelse for budgetlægning og regnskab i afdelingen?

Et afdelingsbudget ligger til grund for den årlige huslejeregulering for beboerne. Afdelingsbestyrelsen laver sammen med administrationen forslag til dagsorden og budget, som fremlægges til godkendelse på afdelingsmødet. Efter regnskabsårets udløb udarbejdes et regnskab.

Det er vigtigt, for at kunne træffe politiske og økonomiske beslutninger i en bestyrelse. Og derfor er det vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem forstår baggrunden for og metoden til dels at lægge budget, dels at følge op på budgettet - og endeligt at få udarbejdet regnskab.