Byggeopgaver og afdelingsbestyrelsens rolle

Afdelingsbestyrelser, der står over for en større renoverings- eller moderniseringssag, har brug for på forhånd at få et indtryk af, hvad der skal tages stilling til i en bygge-proces. Der er tekniske beslutninger og hensynet til beboerne, som skal leve midt i byggesagen i måske længere tid.

Dette kræver et godt overblik over byggesagen og en god kommunikation til beboerne.

P
å kurset gennemgås alle faserne i en større renoverings- eller moderniseringssag, således at bestyrelsen får et godt overblik over en evt. kommende byggesag.


There are no activities.