Get URL

Årsmøde i Diakonforbundet 2020

Activity no: 0100-20-00-10
Festmiddag for nyindviede diakoner (diakonifaglig efteruddannelse)
19-09-2020 at 12:00 - 14:30
Kantinen
Kirkevej 2
4293 - Dianalund

Kaffe og Generalforsamling i Diakonforbundet
19-09-2020 at 15:00 - 16:30
Store Sal
Kurvej 4
4293 - Dianalund

Festmiddag for jubilarer
19-09-2020 at 17:00 - 19:15
Kantinen

Temaaften - Sårbarhedens kraft og ressource
19-09-2020 at 19:30 - 21:30
Store Sal

Festmiddag for nyindviede diakoner (diplom i ledelse og diakoni)
20-09-2020 at 12:00 - 14:30
Kantinen

Enrollment

Enrollment deadline: 14-09-2020 at 23:59
There are 110 free seats Enroll

Beskrivelse

Velkommen til Årsmøde d. 19. - 20. september 2020

PROGRAM:
LØRDAG den 19. september 2020:

Kl. 10.30: Gudstjeneste og diakonindvielse i Filadelfias Kirke ved Marie Louise Impgaard Sørensen og Benny Birk Mortensen

Kl. 12.00: Festmiddag sammen med de nyindviede diakoner i kantinen på Filadelfia.

Kl. 15.00:
Generalforsamling i Store Sal

Dagsorden i henhold til lovene:

 1. Valg af dirigent (og sekretær)
 2. Bestyrelsens beretning
  1. Formandsberetning
  2. Filadelfia Uddannelse
 3. Økonomi

  - regnskab 2019

  - budget 2020

  - fastsættelse af kontingent

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Hans Chresten Nielsen (modtager ikke genvalg), Kirsten Nørremark Jensen (modtager ikke genvalg) og Poul Henning Larsen (modtager ikke genvalg).
 5. Valg af to revisorer
 6. Indkomne forslag.

  §4.stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidatforslag til bestyrelsesvalg, skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, som er 8. august 2020. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 medlemmer.

 7. Eventuelt


Kl. 17.00: Festmiddag for jubilarer i Filadelfias kantine

Kl. 19.30: Festaften i Store Sal
”Sårbarhedens kraft og ressource” v. oplæg Tommy Kjær Lassen


SØNDAG den 20. september 2020:

Kl. 10.30: Gudstjeneste og diakonindvielse i Filadelfias Kirke ved Marie Louise Impgaard Sørensen og Benny Birk Mortensen

Kl. 12.00-14.00: Festmiddag sammen med de nyindviede diakoner i kantinen på Filadelfia


OVERNATNING:
Kontakt Gitte H. Petersen, Kursusadministrator, mail: gpete@filadelfia.dk, hvis du/I ønsker værelse (Pris kr. 709,- med morgenmad) på Comwell i Sorø.
Kontakt Else Tofft, tlf. 2398 0590, hvis du/I ønsker værelse privat (Pris kr. 100,-). Betaling direkte til værterne.

De allerbedste hilsner fra dit Diakonforbund Filadelfia