Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Diplom i Ledelse - Modul 4 - Læring og kompetenceudvikling

Activity no: 0110-18-00-02
16-05-2018 at 09:30 - 12-06-2018 at 16:00
Filadelfia Uddannelse
Kolonivej 3
4293 - Dianalund
Instructor: Henrik Bang Bjørgo

Enrollment

Enrollment deadline: 30-04-2018 at 23:59
There are 4 free seats Enrollment deadline has been exceeded
Deltager 10,400.00 DKK Incl. of vat

Beskrivelse

Læring og kompetenceudvikling

LÆRING OG KOMPETENCEUDVIKLING AF MENNESKER OG ORGANISATIONER

Forudsætningen for at man kan udvikle en organisation og nå sine mål er, at man har fokus på læring og kompetenceudvikling af medarbejdere. På dette modul arbejdes der med, hvordan man som leder kan udvikle og styrke de menneskelige ressourcer i organisationen.

INDHOLD

  • Kompetenceudvikling og læring i organisatorisk, menneskeligt og diakonalt perspektiv
  • Den lærende organisation - læring i arbejdslivet
  • Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress
  • Udvikling af social kapital
  • Lidelse, håbløshed, meningsløshed og magtesløshed som organisationens menneskelige ressourcer
  • Mål- og værdirationalitet
 
ØKONOMI OG TILSKUD

Prisen for et modul er 10.400 kr., og afgangsprojektet koster 12.500 kr. (inkl. ophold/internat). Dertil kommer udgifter til litteratur, studietur på modul 6 samt 360 graders lederevaluering (modul 1+2).

Der kan søges tilskud til uddannelsen (SVU) efter gældende regler. Læs mere på www.svu.dk

 

TID OG STED

Internater og enkeltkursusdage foregår på Filadelfia Uddannelse, Kolonivej 19, 4293 Dianalund, mens eksamen afholdes i København.

Modulet afvikles som 1 internat med 3 dages varighed og 1 ekstra undervisningsdag samt en afsluttende eksamen.

Internat: 16.-18. maj 2018. Undervisningsdag: 28. maj 2018. Eksamen: 12. juni 2018.

 

ADGANGSKRAV

For at deltage på uddannelsen skal du have en:

  • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse
  • Der kan gives dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering.
 

TILMELDING

Tilmelding er senest d. 23. april 2018.

Benyt den grønne knap "Ansøg" i øverste højre hjørne. Tilmeldingen skal være vedlagt ansøgningsskema og eksamensbevis for højest opnåede uddannelsesniveau. 

 

ANSØGNINGSSKEMA KAN HENTES HER

I forbindelse med tilmelding her på hjemmesiden skal ansøgningsskema udfyldes og skema kan hentes  her> Ved ansøgning skal ansøgningsskema og eksamensbevis vedhæftes/uploades.

 

BEMÆRKNINGER

Alle moduler er åbne for løbende tilmelding. Du kan vælge at tage et enkelt modul eller flere moduler, ligesom du kan koble modulerne herfra med andre diplomuddannelser i ledelse.

Læs mere om hele uddannelsen her>

 

Modulet er et diplommodul på 5 ECTS point og hentet fra diplomuddannelsen. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om Åben Uddannelse. Modulet afsluttes med eksamen.