Get URL

Folkemøde på Bornholm 2022

Activity no: 0009-22-41-00
18-06-2022
Bornholm
Person responsible: Mette Lise Djupdræt
mls@kab-bolig.dk

Enrollment

Rated number: 59
Enrollment deadline: 04-06-2022 at 23:59
There are 17 free seats Enroll
Deltager 1,100.00 DKK 

KAB arrangerer en endagstur til Folkemødet – den plejer at være populær så hurtig tilmelding er en god ide!

Dagen bliver lang – og indholdsrig. Vi kører i bus fra DGI byen og rammer Bornholm via færgen fra Ystad til Rønne. Vi spiser morgenbuffet på færgen ud.

På færgeturen hjem serveres kaffe og kage. Øvrig forplejning på Folkemødet er for egen regning.

Vi vil arrangere, at vi i løbet af dagen kan mødes på bestemte steder, så man kan udveksle gode ideer til boder der skal besøges, eller måske finde nogle at deltage sammen med til næste arrangement.

Program

Kl. 06.15 Afgang med bus fra DGI Byen

Kl. 08.30 Afgang med færge fra Ystad – der serveres morgenmad ombord

Kl. 09.50 Ankomst til Rønne –videre med bus til Allinge

Kl. 10.45 Ankomst til Folkemødet -Besøg på Folkemødet på egen hånd

Kl. 19.00 Afgang fra Folkemødet med bus (cirka tid)

Kl. 20.30 Afgang med færge fra Rønne

Kl. 21.50 Færgen ankommer til Ystad og en bus kører os til København

Kl. 23.30 Ankomst til DGI Byen (cirka tid)
(Tidspunkterne kan blive ændret i programmet)

Indhold
Til årets Folkemøde har to selskaber i KAB-Fællesskabet arrangeret en række spændende debatter – og alle deltagere på endags turen er naturligvis inviteret. Kommer du til Den Sociale Scene allerede fra kl. 12.15, så byder værterne fra AKB, København og Boligforeningen 3B på en sandwich og en sodavand fra FRAK.

Alle arrangementer finder sted på den Sociale Scene, Danchells anlæg A30

Socialøkonomi som en motor for samfundsforandring Kl. 13.00 - 14.00
Vi ser på hvordan socialøkonomi kan bruges til at løse tidens sociale problemer på en ansvarlig måde

Gennem en række nedslag, vises der hvad socialøkonomiske virksomheder kan gøre for at løse sociale udfordringer med udgangspunkt i den almene sektor.

Med KAB’s administrerende direktør Jens Elmelund som facilitator dykkes der ned i både det praktiske og konkrete og på det højere politiske niveau.

Vi hører fra de socialøkonomiske virksomheder FRAK og I Tråd Med Verden og den praktiske virkelighed i boligafdeling Lundtoftegade med at lægge egne lokaler til.

Bagefter ser vi på de overordnede linjer, hvor Center for Boligsocial Udvikling fortæller om en dugfrisk undersøgelse om socialøkonomi og formand for Tænketanken for Socialøkonomi Steffen Morild kommer med perspektiver. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod bidrager til samtalen med politiske overvejelser og erfaringer.

Visioner fra det almene Kl. 14.00 -15.00
Med afsæt i fortidens og nutidens visioner, gives der input til fremtiden for den almene sektor.

Gennem AKB, Københavns formand Bjørn Petersens livshistorie, fortælles den almene sektor historie og virketrang. Det personlige portræt fortæller om tilblivelsen af en bevægelse der selv ville løse sine problemer på en ansvarlig måde; Boliger i god stand, der er til at betale for almindelige mennesker.

Med afsæt i den historie fortælles der om igangværende nyskabelser i den almene sektor. Flemming Biirsdahl fra AKB, København fortæller om den grønne omstilling med udgangspunkt et nyt og bæredygtigt vaskeri. Iris Gausbo, næstformand i 3B, fortæller om social bæredygtighed med udgangspunkt i konkrete projekter i Herlev. Til sidst gives der input til fremtidige visioner for den almene sektor.

Den almene sektors underrepræsentation i demokratiet Kl. 15.00 - 16.00
1 million der bor alment, er dårligt repræsenteret i Danmark. Hvad betyder det og hvad kan man gøre?

Det almene Danmark er underrepræsenteret i de demokratiske processer. Det gælder både kommunalvalg, folketingsvalg og generel deltagelse i forenings Danmark. Det betyder at det almene bliver glemt eller forfordelt når der laves politik og at der nemmere kan blive set ned på det almene. Det almene skal gøre sig gældende, blive hørt og tage mere aktiv del i det omkringliggende samfund, så de gode historier bliver fortalt, politikerne tager mere hensyn og man bliver inddraget mere. Det gør vi ved at stemme, stille op og drive en politikudvikling der gør, at det almene viser vejen på en lang række udfordringer.

Hør hvordan det almene er underrepræsenteret, hvad det almene allerede gør ved 3B’s næstformand Iris Gausbo og hvad der kunne gøres ved podcastproducent og tidligere chefredaktør ved Ekstra Bladet Poul Madsen.