Vi er ens - eller er vi?

Hvilken type er du?
På kurset gennemgår vi baggrunden for og resultatet af testen Adfærdsprofilen, som på en enkel måde viser hvilken type du er. Du får lavet din egen personlige test.

I testen anvendes 4 farvekoder, som hver dækker forskellige personlighedstræk. De giver en hurtig og effektiv indsigt i egen profil, men også mulighed for at forstå de øvrige bestyrelsesmedlemmers profiler, og dermed et godt grundlag for det videre samarbejde

Vi mennesker er forskellige, og samarbejdet i en bestyrelse kan halte, fordi vi ikke forstår hinanden. Det kan hjælpe, hvis man kender sin egen og de andres typer.

Gennem at lære grundprincipperne bag typebestemmelserne, får du mulighed for at forstå din egen og andres adfærd bedre, og dermed kan du konstruktivt bruge denne viden til fremme samarbejde.


There are no activities.