Topics
 • Peer-Uddannelsen i Region Hovedstaden er udviklet i et partnerskab mellem behandlingspsykiatrien, psykosociale indsatser i kommuner og civile aktører som en del af satspuljeprojektet ”Peer-støtte i Region Hovedstaden.” Partnerne er Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk.

  Læringsmålene for Peer-uddannelsen bygger på den aktuelt mest anerkendte viden om, hvad der fremmer personlig recovery, hvilke kompetencer der understøtter peer-rollen samt hvad der styrker organisationers recovery-orientering. Dertil har især erfaringerne fra partnerskabets Peer-uddannelse og Region Hovedstadens Psykiatri’s recovery-mentorer indgået i udviklingen af Peer-uddannelsen.

  Basismodulet udbydes tre gang årligt
  Basisforløb Januar
  Basisforløb Maj
  Basisforløb September

  Om Peer-Uddannelsen
  Peer-Uddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der tages sideløbende med ens daglige opgaver på den arbejdsplads eller organisation man er tilknyttet. For partnerne i projekt Peer-støtte er besluttet, at den tid, der bruges på uddannelsen, tæller som arbejdstid.

  Uddannelsen indledes med et obligatorisk basisforløb på 3-4 dage afhængig af om man er peer eller kollega. Derefter består uddannelsen af obligatoriske og valgfri moduler. Hvilke moduler der er obligatoriske afhænger af, om man er lønnet eller frivillig peer, eller kollega. Det tilstræbes at alle tre målgrupper kan deltage på flest mulige moduler.

  De obligatoriske moduler skal gennemføres inden for tolv måneder ligesom der skal være mindst 80% fremmøde. Andre moduler er valgfrie og kan gennemføres når man ønsker det.
  Ved gennemførelse af uddannelsen udstedes et uddannelsesbevis, hvoraf gennemførte obligatoriske og valgfri moduler fremgår.

  Den enkelte deltager tilrettelægger selv sit kursusforløb og kan tage de enkelte moduler, så de passer med ens arbejdsopgaver. Efter gennemførelse af uddannelsen er det muligt at videreuddanne sig ved tilmelding til ikke gennemførte valgfri moduler.

  Undervisningen ledes af undervisere med egne levede erfaringer. Derudover er der eksterne undervisere med relevante kompetencer på en række moduler.


Login
  UserId/email  
  Password