Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Diplom i Ledelse - Afgangsprojekt

Activity no: 0110-19-00-03
Diplom i Ledelse - Afgangsprojekt
Filadelfia Uddannelse
Kolonivej 3
4293 - Dianalund

Internat
10-10-2019 - 11-10-2019
Filadelfia Uddannelse

Mundtlig eksamen
03-01-2020
Diakonissestiftelsen
Peter Bangsvej 1
2000 - Frederiksberg
Responsible: Connie Yilmaz Jantzen
cyj@filadelfia.dk
Contact: Fil-kurser Admin
fil-kurser@filadelfia.dk
Instructor: Connie Yilmaz Jantzen

Enrollment

Rated number: 15
Enrollment deadline: 12-09-2019
There are 9 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Beskrivelse

Afgangsprojekt på Diplom i Ledelse

 
Afgangsprojektet på Diplom i Ledelse forløber over ca. 3 måneder og vægter 15 ECTS point
 
Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium. For at kunne afslutte afgangsprojekteksamen, skal alle øvrige prøver/moduler være bestået.
 
Filadelfia Uddannelse yder vejledning i forbindelse med gennemførelse af afgangsprojektet. Der er afsat 10 arbejdstimer pr. studerende til læreren til vejledning - disse timer indelholder forberedelse, gennemlæsning af projekt, skriftlige tilbagemeldinger og egentlige vejledningsmøder.

Økonomi

Prisen for et modul er 10.400 kr. og afgangsprojektet koster 12.500 kr. (inkl. ophold/internat). Dertil kommer udgifter til litteratur, studietur på modul 5 samt 360 graders lederevaluering (modul 1+2).

Der kan søges tilskud til uddannelsen (SVU) efter gældende regler. Læs mere på www.svu.dk

Tid og sted 

Internatet foregår på Filadelfia Uddannelse, Kolonivej 19, 4293 Dianalund. Er der mundtlig eksamen foregår den på Diakonissestiftelsen 

Modulet afvikles som 1 internat med 3 dages varighed og 1 kursusdag samt afsluttende eksamen.

Adgangskrav

For at deltage på uddannelsen skal du have en:

  • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse

  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  • Der kan gives dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering.

Tilmelding

Tilmelding er senest 28 dage før studiestart.

Benyt den grønne knap "Ansøg" i øverste højre hjørne. Tilmeldingen skal være vedlagt ansøgningsskema og eksamensbevis for højest opnåede uddannelsesniveau. 

Ansøgningsskema  

I forbindelse med tilmelding her på hjemmesiden skal ansøgningsskema udfyldes og skema kan hentes her> Ved ansøgning skal ansøgningsskema og eksamensbevis vedhæftes/uploades.

Bemærkninger  

Alle moduler er åbne for løbende tilmelding. Du kan vælge at tage et enkelt modul eller flere moduler, ligesom du kan koble modulerne herfra med andre diplomuddannelser i ledelse.

Læs mere om hele uddannelsen her>

Modulet er et diplommodul på 5 ECTS point og hentet fra diplomuddannelsen. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om Åben Uddannelse.