Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Frivilligkoordinatoruddannelsen 2019

Activity no: 0110-18-00-07
Completed sub activity

MODUL 1-4: Hele uddannelsen - 14.000 kr. + moms
19-02-2019 at 09:45 - 22-05-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse
Kolonivej 19
4293 - Dianalund

MODUL 1: Ledelse i praksis - 4.250 kr. + moms
19-02-2019 at 09:45 - 20-02-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse

MODUL 2: Procesledelse og facilitering - 4.250 kr. + moms
12-03-2019 at 09:45 - 13-03-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse

MODUL 3: Projektledelse - 4.250 kr. + moms
08-04-2019 at 09:45 - 09-04-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse

MODUL 4: Samtaler og konflikthåndtering - 4.250 kr. + moms
21-05-2019 at 09:45 - 22-05-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse
Responsible: Connie Yilmaz Jantzen
cyj@filadelfia.dk
Contact: Fil-kurser Admin
fil-kurser@filadelfia.dk

Enrollment

Rated number: 17
Enrollment deadline: 05-02-2019 at 09:45
There are 13 free seats Enrollment deadline has been exceeded
Deltager 14,000.00 DKK Excl. of vat
Prisen for hele uddannelsen er 14.000 kr. + moms incl. overnatning og forplejning. Prisen for enkeltmoduler er 4.250 kr. + moms incl. overnatning og forplejning.


Beskrivelse

OM LEDELSE OG KOORDINERING AF FRIVILLIGE

Ledelse af frivillige er ikke bare ledelse. Det har mere karakter af samarbejde end almindelig ledelse af ansatte. Relationen mellem organisation og frivillige er vigtig, men også skrøbelig. Koordinatoren af frivillige skal derfor i særlig grad forstå sin egen rolle, relationen til den frivillige og altid overveje tiltag og aktiviteter med udgangspunkt i de frivillige og deres motivation.

OM UDDANNELSEN

Frivilligkoordinatoruddannelsen er skræddersyet til dig, som har ledelse, koordinering og samarbejde med frivillige som et vigtigt omdrejningspunkt i dit daglige arbejde.

Uddannelsen består af fire moduler, som giver dig de vigtigste værktøjer, og en ramme til at reflektere over din egen rolle og daglige praksis. Den kan tages som et samlet hele eller du kan tage et eller flere moduler enkeltvis.

Vi lægger stor vægt på, at det du lærer kan bruges i din dagligdag. Du vil derfor til hvert modul skulle medbringe en case, problemstilling eller lignende som du kan arbejde med. For at få et godt og fælles teoretisk afsæt i undervisningen, vil du skulle læse litteratur i et overskueligt omfang til hvert modul.

OM UNDERVISERNE

På uddannelsen møder du undervisere, som har det til fælles at de kender det frivillige arbejdsfelt tilbundsgående. De er alle stærkt fagligt forankret og er tillige dygtige og levende formidlere, som kan relatere stoffet til din daglige praksis.

INDHOLD OG TEMAER PÅ MODULERNE

MODUL 1: LEDELSE I PRAKSIS

(29. – 30. NOVEMBER 2018)

Temaer:
Ledelsesrummet ift. frivillige

 Organisering og motivation af frivillige

Rekruttering af frivillige - men udgangspunkt i egen case

Kommunikation og feedback

Underviser: Connie Yilmaz Jantzen – læs mere på www.filadelfia.dk

MODUL 2: PROCESLEDELSE OG FACILITERING (24. - 25. JANUAR 2019)

Temaer:
Proces- og mødeledelse

Værktøjer til facillitering og procesarbejde – udarbejdelse af procesplan

Lederen som facilitator 

Teamledelse og samarbejde i grupper

Underviser: Connie Yilmaz Jantzen og Pia Friberg Krejsager – læs mere på www.frontsetter.dk

MODUL 3: PROJEKTLEDELSE OG –STYRING (14. - 15. MARTS 2019)

Temaer:
Projektlederens rolle

Konkrete redskaber til projektledelse og styring

Arbejde med egen projekt/aktivitets-ide

Kommunikation og ejerskab i projektet

Hvordan bliver projektet til virkelighed i organisationen?

Underviser: Michael Bager – læs mere på www.bagerogaagaard.dk

MODUL 4: SAMTALER OG KONFLIKTER (21. - 22. MAJ 2019)

Temaer:
Samtalebegrebet og samtalemodeller

Følelser i samtaler

Konfliktforståelse og egen konflikttilgang

Konflikthåndtering og mediation med udgangspunkt i deltagercases

Underviser: Conny Hjelm – læs mere på www.filadelfia.dk

DET PRAKTISKE

MÅLGRUPPE

Uddannelsen henvender sig til dig, hvis du koordinerer eller leder frivillige. Du kan fx være:

  • frivilligkoordinator på et hospice, et socialt projekt, en institution, kommune eller lign.
  • konsulent i en frivillig organisation eller NGO
  • ansat i Folkekirken, fx kirke- og kulturmedarbejder, kordegn eller præst
  • frivillig, som leder andre frivillige

UNDERVISNINGSFORM OG FORBEREDELSE

Undervisningen tager udgangspunkt i din dagligdag med koordinering af frivillige, kombineret med relevant teori. Der arbejdes med oplæg, øvelser og fælles refleksion.

På hvert modul kommer du til at arbejde med en medbragt konkret udfordring eller problemstilling i relation til modulets tema, ligesom du vil skulle læse litteratur som forberedelse til modulet.

DIT UDBYTTE

Tager du hele uddannelsen vil du få følgende kompetencer

  • Styrkelse af egen lederrolle i forhold til frivillige
  • Rekruttering af nye grupper af frivillige – herunder kunne lede frivillige med forskellige forudsætninger og motivation
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kreative inddragende processer med frivillige
  • Udvikling og gennemførelse af nye projekter og aktiviteter med frivillige
  • Kunne gennemføre rummende og svære samtaler med frivillige og kunne håndtere konflikter

Der udstedes kursusbevis efter hvert modul. Tager man hele forløbet får man efter afslutningen et uddannelsesbevis.

PRIS

Prisen for hele uddannelsen er 14.000 kr. + moms incl. overnatning og forplejning.

Prisen for enkelt moduler er 4.250 kr. + moms incl. overnatning og forplejning.

TID OG STED

Tidspunkter for modulerne fremgår af forsiden. Alle moduler afvikles på Filadelfia Uddannelse, Kolonivej 19, 4293 Dianalund.

TILMELDING

Tilmelding er senest d. 1. november 2018 på www.filadelfia.dk.

På tilmeldingen angiver du om du vil tage hele uddannelsen eller enkelte moduler.

Vælger du kun at gennemføre enkelte moduler, kan de resterende - hvis det ønskes - tages senere, når uddannelsen forventeligt gentages.