Get URL

Diplom i ledelse og diakoni - Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Activity no: 0110-19-00-05
Diplom i ledelse og diakoni - Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
Filadelfia Uddannelse
Kolonivej 3
4293 - Dianalund

Internat 1
22-10-2019 at 10:00 - 24-10-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse

Internat 2
07-11-2019 at 10:00 - 08-11-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse

Internat 3
28-11-2019 at 10:00 - 29-11-2019 at 16:00
Filadelfia Uddannelse

Mundtlig eksamen
17-12-2019 at 09:00 - 16:00
Diakonissestiftelsen
Peter Bangsvej 1
2000 - Frederiksberg
Responsible: Connie Yilmaz Jantzen
cyj@filadelfia.dk
Contact: Fil-kurser Admin
fil-kurser@filadelfia.dk
Instructor: Connie Yilmaz Jantzen

Enrollment

Rated number: 15
Enrollment deadline: 30-09-2019 at 23:00
There are 11 free seats Apply

Beskrivelse

Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

Ledelse og diakoni som fag i forandring.

Modulet har fokus på lederens professionelle og diakonifaglige identitet og udvikling, og kommunikation som afgørende for at du som leder kan udvikle organisationens værdigrundlag og skabe mening i forandringer.

Indhold

 • Lederen som kommunikator af værdier og mening
 • Meningsskabende værdiledelse i trosbaserede organisationer
 • Kommunikationens betydning for konstituering af lederrollen
 • Når organisationen kommunikerer - internt og eksternt
 • Mellemlederens rolle i kommunikationen
 • Lederskab i et historisk perspektiv - fra rolle til det personlige lederskab
 • Forandringsledelse og meningsskabelse
 • Professionel diakoni i et udviklingsperspektiv
 • Udarbejdelse af egen definition på professionelt lederskab og professionel diakoni
 • 360 graders lederevaluering

Økonomi

Prisen for et 10 ECTS modul er 20.000 kr. + moms incl. ophold og internat. Dertil kommer udgifter til litteratur samt 360 grader lederevaluering (frivillig).

Der kan søges tilskud til uddannelsen (SVU) efter gældende regler. Læs mere på www.svu.dk

Tid og sted

Internatet foregår på Filadelfia Uddannelse, Kolonivej 3, 4293 Dianalund. Den mundtlige eksamen foregår på Diakonissestiftelsen i København.

Modulet afvikles som 3 internater af hhv. 3 og 2 dages varigehed.

Adgangskrav

For at deltage på uddannelsen skal du have en:

 • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse

 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

 • Der kan gives dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering.

Tilmelding

Tilmelding er senest 28 dage før studiestart.

Benyt den grønne knap "Ansøg" i øverste højre hjørne. Når du tilmelder dig uddannelsen første gang skal den vedlægges ansøgningsskema og eksamensbevis for højest opnåede uddannelsesniveau.

Ansøgningsskema

I forbindelse med tilmelding her på hjemmesiden skal ansøgningsskema udfyldes og skema findes her: Ansøgningsskema Ved ansøgning skal ansøgningsskema og eksamensbevis vedhæftes/uploades.

 

Bemærkninger

Alle moduler er åbne for løbende tilmelding. Du kan vælge at tage et enkelt modul eller flere moduler, ligesom du kan koble modulerne herfra med andre diplomuddannelser i ledelse.

Læs mere om hele uddannelsen her

Modulet er et diplommodul på 10 ECTS point og hentet fra Diplomuddannelsen i ledelse. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om Åben Uddannelse.