Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Diplom i Ledelse - Modul 9 - Kommunikation og organisation

Activity no: 0110-19-00-04
Diplom i Ledelse - Modul 9 - Kommunikation og organisation
Filadelfia Uddannelse
Kolonivej 3
4293 - Dianalund

Internat
21-08-2019 - 23-08-2019
Filadelfia Uddannelse

Kursusdag
02-09-2019
Filadelfia Uddannelse

Mundtlig eksamen
18-09-2019
Diakonissestiftelsen
Peter Bangsvej 1
2000 - Frederiksberg
Responsible: Connie Yilmaz Jantzen
cyj@filadelfia.dk
Contact: Fil-kurser Admin
fil-kurser@filadelfia.dk
Instructor: Connie Yilmaz Jantzen

Enrollment

Rated number: 15
Enrollment deadline: 24-07-2019
There are 8 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Beskrivelse

Modul 9 - Kommunikation og organisation

Ledelse og kommunikation - Sjælesorg
Som leder skal man konstant arbejde med at udvikle sin egen og organisationens kommunikation og synlighed udadtil. Sjælesorg er diakoniens særlige kommunikationsform, som sætter det hele menneske i centrum, og inddrager den eksistentielle og åndelige dimension i samtalen.

Indhold

  • Lederen som kommunikator i teori og praksis
  • Organisationens eksterne kommunikation og synlighed
  • Digitale og sociale medier i organisationens kommunikation
  • Sjælesorg og lederskab
  • Åndelig og eksistentiel vejledning

Økonomi

Prisen for et modul er 10.400 kr. og afgangsprojektet koster 12.500 kr. (inkl. ophold/internat). Dertil kommer udgifter til litteratur, studietur på modul 5 samt 360 graders lederevaluering (modul 1+2).

Der kan søges tilskud til uddannelsen (SVU) efter gældende regler. Læs mere på www.svu.dk

Tid og sted 

Internatet foregår på Filadelfia Uddannelse, Kolonivej 19, 4293 Dianalund. Er der mundtlig eksamen foregår den på Diakonissestiftelsen 

Modulet afvikles som 1 internat med 3 dages varighed og 1 kursusdag samt afsluttende eksamen.

Adgangskrav

For at deltage på uddannelsen skal du have en:

  • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse

  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  • Der kan gives dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering.

Tilmelding

Tilmelding er senest 28 dage før studiestart.

Benyt den grønne knap "Ansøg" i øverste højre hjørne. Tilmeldingen skal være vedlagt ansøgningsskema og eksamensbevis for højest opnåede uddannelsesniveau. 

Ansøgningsskema  

I forbindelse med tilmelding her på hjemmesiden skal ansøgningsskema udfyldes og skema kan hentes her> Ved ansøgning skal ansøgningsskema og eksamensbevis vedhæftes/uploades.

Bemærkninger  

Alle moduler er åbne for løbende tilmelding. Du kan vælge at tage et enkelt modul eller flere moduler, ligesom du kan koble modulerne herfra med andre diplomuddannelser i ledelse.

Læs mere om hele uddannelsen her>

Modulet er et diplommodul på 5 ECTS point og hentet fra diplomuddannelsen. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under lov om Åben Uddannelse.