Topics
Get URL

Samarbejde med ungdomsuddannelserne

Activity no: 5800-22-00-06
Aftales klyngevis
Person responsible: Hanne Frøslev
haf@horsens.dk
Contact: Tim Nelson
tine@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 13-08-2022 at 23:59
There are 75 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Dato, tid og sted aftales klyngevis - tilmeld dig ved klikke på ansøg.

Målgruppe
Lærere i udskolingen

Indhold
Skolerne kan klyngevis få besøg af ungdomsuddannelserne, som går i dialog om flg. emner - efter aftale med repræsentanter fra den enkelte klynge:

-
Hvilke nyheder er der på uddannelsesinstitutionens område?
-
Hvilke specifikke krav stiller den enkelte uddannelse til sine elever?
-
Hvilke fagfaglige samarbejdsforløb kan ungdomsuddannelserne tilbyde de enkelte fag (UJ-relaterede samarbejdsforløb)?
-
Hvordan laver vi det gode samarbejde?

Ansvarlig:
UJ Tovholder Hanne Frøslev, Ungdomscenter Horsens Mail: haf@horsens.dk / telefon: 4033 7268