Topics
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Datainformeret ledelse 2022/2023

Activity no: 6020-22-00-01
29-09-2022 at 09:30 - 14:00
Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter
Hattingvej 49
8700 - Horsens
Person responsible: Rasmus Ulsøe Kær
ruk@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 15-09-2022 at 09:30
There are 2 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Målgruppe
Skoleledere og pædagogiske ledere

Kursets varighed
1 kursusgang (4,5 time)

Datainformeret skoleledelse
Ledelsesmæssig brug af data fra datavarehus og evalueringsplan

Kurset er et kompetenceløftkursus målrettet datadreven skoleledelse. Fokus er på hvordan skoleledelser omsætter data fra den lokale evalueringsplan og det nationale datavarehus i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv.

Kurset vil omhandle brug af data fra datavarehus herunder karakterer, nationale test, fravær og trivsel. Derudover vil konkrete data fra Horsens kommunes evalueringsplan i matematik og skriftsproglig udvikling blive præsenteret med veje ind i at tolke og omsætte data organisatorisk og i et samspil med vejledere og PLC.
Endelig vil der være eksempler på systematikker, rutiner og mødefora skolen kan have for at sikre at data anvendes og omsættes i relevante sammenhænge.

De skoler der deltager i kurset vil efter kurset få tilbudt et til to møder på egen skole med analyse af lokale data.
Skolen skal forud for mødet udvælge en problematik eller et fokuspunkt. En problematik eller et fokuspunkt kan for eksempel være den faglige status og udvikling i indskolingen i dansk eller overgangsproblematikker i matematik mellem indskoling/melletrin og mellemtrin/udskolingen, men det kan også være en mere overordnet analyse af skolens data med et mål om at identificere relevante indsatsområder.

Analysen af tilgængelige data fra datavarehus og evalueringsplanen ift. den valgte problematik vil blive foretaget af den kommunale konsulent og præsenteret på første møde. Ved efterfølgende analyser og valg af indsatser vil den kommunale konsulent sparre skoleledelsen ligesom der kan aftales et yderligere møde efter behov til at arbejde med data ift. den valgte problematik eller fokuspunkt.

Forplejning
Der vil være morgenbrød fra kl. 9, frokost, kaffe/te/vand