Topics
Enrollment deadline can not be after activity start
Get URL

Temaeftermiddag for alle netværk og skoleledelser - 2022/2023

Activity no: 6009-22-00-00
20-09-2022 at 13:00 - 16:45
Velas
Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Person responsible: Christina Tagmose
buct@horsens.dk
Contact: Rasmus Ulsøe Kær
ruk@horsens.dk

Enrollment

Enrollment deadline: 13-09-2022 at 13:00
There are 18 free seats Enrollment deadline has been exceeded

Kursusbeskrivelse

Målgruppe
For alle netværk på skoleområdet samt skoleledelser

TEMAEFTERMIDDAG - AT BRINGE DATA I ANVENDELSE

Beskrivelse af dagens overordnede indhold og proces
På dagen genbesøger vi arbejdet med kvalitative data - hvordan vi indsamler, systematiserer og anvender kvalitative data. De korte vidensoplæg knyttes sammen af en praksisnær og gennemgående case, der udvikler vores datakompetencer, men også giver mulighed for drøftelse af organisering og roller i arbejdet med data.

På dagen møder vi 7. klasse på Korsbæk Skole. Lærerteamet omkring klassen oplever, at der efter overgangen fra 6. til 7. klasse er faldende trivsel og læringsudbytte, og at der er elever, der er særligt udfordrede. I det professionelle læringsfællesskab arbejder teamet systematisk med de kvantitative data, som de har til rådighed, fx faglige test.

Teamet vil gerne i højere grad inddrage kvalitative data til at evaluere elevernes læring og trivsel og deres egen undervisning, så de får et endnu bedre afsæt for det didaktiske arbejde med klassen. Vi kigger med i lærerteamets kvantitative data og får undervejs inspiration til, hvordan vi kan arbejde med kvalitative data.


Målet med dagen
er, at ledere og vejledere gennem arbejdet med kvalitative data er undersøgende på skolens praksis med henblik på at kvalificere eksisterende praksis og udvikle nye indsatser.

På dagen vil vi arbejde skolevis med følgende spørgsmål:
• Hvad er kvalitative data?
• Hvordan indsamler, systematiserer og anvender vi kvalitative data?
• Hvordan arbejder vi praksisnært med kvalitative data?
• Hvad er rollen som vejleder, og hvad er opgaven som leder i arbejdet med kvalitative data?

Dagen giver mulighed for at arbejde med skolens egne kvalitative data, hvorfor skolen skal medbringe eksempelvis observationer af undervisning eller børneinterviews, der er fortaget en i klasse, der har samme udfordringer som i Korsbæks Skoles 7. klasse.

Underviser på dagen
Anne Krøger, adjunkt, ph.d. i VIAs Efter- og Videreuddannelse.

Program for dagen
13.00-13.15 Velkomst og rammesætning v. Henrik Kallestrup
13.15-14.10 Kvalitative data; Hvad, hvorfor, hvordan?
14.10-14.30 Pause
14.30-15.20 Kvalitative data: Indsamling og anvendelse
15.20-15.40 Pause
15.40-16.30 Kvalitative data: Organisering og rolle i arbejdet
16.30-16.40 Evaluering
16.40-16.45 Afrunding og tak for i dag v. Henrik Kallestrup